Công bố ngày và địa điểm tổ chức event: hãy chào đón Tigers of Decentralization!

Kính gửi người dùng!

Sự tăng giá ấn tượng của CPT cho thấy rằng nhịp độ của các sự kiện tích cực liên quan đến việc cập nhật nền tảng đang liên tục tăng. Cơ sở của sự tăng trưởng này – là nỗ lực thành công của đội ngũ nhằm đưa nền tảng lên một cấp độ mới. Nhân dịp này, hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một tin tức tuyệt vời: bản cập nhật nền tảng và tất cả các ứng dụng chính của hệ sinh thái chúng tôi đã hoàn tất và sẵn sàng ra mắt thị trường.

Hơn nữa, chúng tôi đã sẵn sàng thông báo với các thành viên của hệ sinh thái Cryptaur về ngày và địa điểm tổ chức sự kiện lớn sắp tới, nơi bạn sẽ có đầy đủ thông tin về giai đoạn mới mà chúng ta sẽ cùng nhau bước vào.

Chúng tôi đã gọi sự kiện này là Tigers of Decentralization và vui mừng thông báo với bạn rằng event sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà sáng lập nền tảng Dmitry Buriak cùng với các đại diện nòng cốt trong đội ngũ quản lý của ông sẽ có phần thuyết trình tại sự kiện này.

Chỉ trong vài giờ tới bạn sẽ biết thêm chi tiết về event và nhận đường dẫn đến trang mua vé. Hãy theo dõi thông tin. Những tin tức tuyệt vời đang chờ đón chúng ta!

Đội ngũ CPT Point của Bạn

Tigers of Decentralization

 

You don't have permission to register