CPT Point

Thêm 1,18 tỷ CPT khác đã được rút khỏi lưu hành

Hôm nay, 1,18 tỷ token CPT khác đã được gửi đến địa chỉ số 0 của mạng Ethereum.

Điều này có nghĩa là hơn 17 tỷ token, hoặc khoảng 63% tổng lượng phát hành ban đầu, đã được rút vĩnh viễn khỏi các sàn giao dịch.

Ghi chép nội dung giao dịch đã có sẵn trên mạng Etherscan.

You don't have permission to register